3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες) Παρατηρήσεις στὴν ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων [2015]

PostHeaderIcon Παρατηρήσεις στὴν ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων [2015]

 

Τελετουργικὲς παρατηρήσεις στὴν λειτουργία τῶν προηγιασμένων.

Ἄρθρο στὴν ἑβδομαδιαία ἔκδοσι «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 403, Πάτρα 21/3/2015.