3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες) ῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγ. ᾿Εκκλησίας (1888). [2015]

PostHeaderIcon ῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγ. ᾿Εκκλησίας (1888). [2015]

 

῾Ο συντάκτης τοῦ ἰσχύοντος Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (ἐκδόσεως ἔτους 1888).

Ἄρθρο στὴν ἑβδομαδιαία ἔκδοσι «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 401, Πάτρα 7/3/2015.  τὸ κείμενο πλῆρες σὲ ἔγγραφο φορητοῦ ἀρχείου (pdf).