3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

PostHeaderIcon Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

 

 1. ᾿Απορίες Πεντηκοσταρίου [2017]
 2. Προτάσεις γιὰ σωστότερη γνῶσι τοῦ Τυπικοῦ [2017]
 3. Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν Κρήτη 26 & 27/11/2016
 4. Σεμινάριον Λειτουργικῆς Κατηχήσεως στὴν Πάτρα 18/11/2016
 5. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα 2016-2017
 6. Διευκρινίσεις περ το τυπικο τς ορτς τς ᾿Αναλήψεως κατ τν 21/5/2015
 7. Παρατηρήσεις στὴν ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων [2015]
 8. ῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (1888). [2015]
 9. Μία ἀτυχὴς κριτικὴ γιὰ τὸ τυπικὸ τοῦ 2013
 10. Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος — ἱστορία 90 ἐτῶν [2013]
 11. ᾿Ερωταποκρίσεις π το σχύοντος τυπικοῦ [2012]
 12. Σχετικὰ μὲ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ὑψώσεως τοῦ τ. σταυροῦ [2012]
 13. Προβληματισμοὶ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ᾿Αθωνίτου
 14. ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
 15. ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
 16. ῾Η εὐθύνη τῶν ψαλτῶν γιὰ τὸ τυπικό
 17. Eἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό;
 18. ῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ
 19. Τύπος καὶ οὐσία
 20. ῾Ο Εὐαγγελισμός σέ Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (π. Μαξίμου Ματθαίου)
 21. ᾿Αντίφωνα μεθεόρτων κυριακῶν, τὸ «᾿Επὶ σοί, χαίρει» καὶ ἄλλα θέματα τυπικοῦ
 22. Μεγάλες ὧρες Χριστουγέννων 2011 (Δημητρίου Καλπακίδη)
 23. Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς κυριακῆς τῆς σταυροπροσκυνήσεως [2011]
 24. ῾Η ἔκδοσι τῶν «Διπτύχων» καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματά της [2011]
 25. ῾Η ἀπόλυσις τῆς μεγάλης ἑβδομάδος «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος...» [2010]
 26. Tὰ Δίπτυχα ἐκτὸς συνόρων [2008]
 27. Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς τιμίας Σκέπης [2007]
 28. Διακονικά [2007]
 29. Τὸ ψυχοσάββατον καὶ τὸ τυπικόν [2007]
 30. ῾Ο ἀρχαῖος ὕμνος «Πληρωθήτω» [2007]
 31. ῾Η λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων (κυριακὴ ὀρθοδοξίας) [2007]
 32. ῾Η ἀκολουθία τοῦ ψυχοσαββάτου, Δ.Ν.Μ. [2003]
 33. ῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (κατὰ τὰ τυπικὰ τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας), Διονυσίου Μπιλάλη. ᾿Επιστολαὶ - κριτικαί (τοῦ μητροπολίτου Πατρῶν, τοῦ μητροπολίτου Καισαριανῆς, τοῦ καθηγητοῦ ᾿Ιωάννου Φουντούλη, τοῦ ὑμνογράφου Μ.Χ.Ε. ἱερομονάχου ᾿Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου). ῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (1).
᾿Ερωταποκρίσεις π το σχύοντος τυπικο