3. Τυπικόν Τυπικὸν καὶ τάξις διαφόρων ἀκολουθιῶν Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολουθίας)

PostHeaderIcon Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολουθίας)

 

Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολουθίας)