5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες Μιχαὴλ Γαλενιανός

PostHeaderIcon Μιχαὴλ Γαλενιανός

 

Μιχαὴλ Γαλενιανός. γεννήθηκε στὴν ᾿Αθήνα τὸ 1972· σπούδασε θεολογία στὴν Θεολογικὴ σχολὴ τοῦ ᾿Εθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, εἶναι κάτοχος διπλώματος εἰδικεύσεως (master) καὶ ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ στὸ τμῆ­μα Θεολογίας τοῦ ἴδιου πανεπιστημίου τὸν ἰούλιο τοῦ 2003· διδάκτωρ τοῦ τμή­ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθη­νῶν 2007· διετέλεσε παραγωγὸς καὶ συντελεστὴς ἐκπομπῶν θεολογικοῦ καὶ ἱστο­ρι­κοῦ περιεχομένου στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καὶ κα­τηχητὴς στὴν ᾿Ενοριακὴ Νεολαία ῾Αγίου Θωμᾶ ᾿Αμπελοκήπων· ἄρθρα του δημοσιεύονται σὲ διάφορα χριστιανικὰ ἔντυπα.