5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 24

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (24) ΤΕΥΧΟΣ (ὀκτώβριος-δεκέμβριος 2008)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 24ου τεύχους

 

Διονύσιος μοναχὸς Ξενοφωντινός (18ος αἰῶνας)

Χρυσόστομος μοναχὸς Ξενοφωντινός (20ὸς αἰῶνας)

Διονύσιος (Ψαριανός), μητροπολίτης Κοζάνης (†)

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Νικήτας Καυκιός, ψυχολόγος

Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης

Εὐκρατίδας Βιθυνός, φιλόλογος

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

᾿Εξώφυλλον. σχέδιο τοῦ ἁγιογράφου πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοδούλου Φεργαδιώτη (1998)· παρεχωρήθη άπὸ τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Π. Β. Πάσχο.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως


Εἰδικαὶ συντμήσεις

 

Tὸ κήρυγμα σὲ σχέση μὲ τὴν θεία λατρεία, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης Διονυσίου (†).

 

Τὸ τυπικὸν τῆς ῾Ι. Μονῆς Ξενοφῶντος ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω.

 

Πότε «ἐστὶν ἀλληλούια», Μανόλη Θεοδωράκη.

 

Οἱ διαφορετικὲς ἐκδόσεις τυπικῶν· πρακτικὰ προβλήματα, Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου.

 

Οἱ μετὰ τὴν ἀπόλυση προσθῆκες, Μανόλη Θεοδωράκη.

 

Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ Τριῴδιον (β΄), Κωνσταντίνου Παπα­γιάν­νη πρωτοπρεσβυτέρου.

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ

49. Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς

50. ῾Εσπερινὸς μεθέορτος ἢ ἀποδόσεως ἁγίου

51) ῾Ο ἰαμβικὸς εἱρμὸς τῆς 9ης ᾠδῆς τῶν θεοφανείων

 

Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

῾Αγιολογικὸν δελτίον,

29. Περὶ τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ πατρὸς τῆς ἐκκλη­σίας Κυπριανοῦ ἀρχιεπισκόπου Καρχηδόνος, Δ.Α.

 

῾Η «Μετάφραση Νέου Κόσμου» τῆς ῾Αγίας Γραφῆς τῶν Μαρτύρων τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ, ΒασιλείουΑ.Γεωργοπούλουπρωτοπρεσβυτέρου

 

῾Ο ἡμίονος τῆς Βίβλου, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Μυωπία πρεσβυωπία καταρ­ρά­κτης στὴν ἀρχαιότητα, Εὐκρατίδα Βιθυνοῦ

 

Λειτουργικὲς παρενέργειες: Πῶς νὰ «ἐκκλησιάζεσαι»! Νικήτα Καυκιοῦ

 

Διακανονισμὸς διαφωνίας, Εὐκρατίδα Βιθυνοῦ.

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων.

 

᾿Εκδόσεις ἤχου.

 

Θεματολόγιον περιπτώσεων τυπικοῦ διὰ τὰ τεύχη 21-24 τοῦ ἔτους 2008

 

Περιεχόμενα τῶν τευχῶν 21-24 τοῦ ἔτους 2008.