5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 17

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ (17) ΤΕΥΧΟΣ (ἰανουάριος-μάρτιος 2007)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 17ου τεύχους

 

 

Διονύσιος Ψαριανός, μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης (†)

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντῖνος Καλιανός, πρεσβύτερος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Σ. Γαρνάβος, master νομικῆς καὶ θεολογίας

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Ἡ παραβολὴ τῶν 10 παρθένων». Ζωγραφικὸς πίνακας Βασιλείου Ξάνθη, Πάτρα 1995.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ (17) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Ἡ Λειτουργοῦσα Ἐκκλησία, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης Διονυσίου(†)

 

Ἰωάννης Μ. Φουντούλης (1927-2007).

 

Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἀποστολικῶν καὶ εὐαγγελικῶν ἀνα­γνωσμάτων, ΚωνσταντίνουΠαπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

Ἀρχαῖα κοινωνικὰ εἰς τὸ ἅγιον πάσχα, Δ. Ἀνατολικιώτου

 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου, Μανόλη Θεοδωράκη.

 

Τυπικολειτουργικὲς ἐπισημάνσεις ἐπὶ τοῦ νέου Ἱερατικοῦ, Μαξί­μου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Λιτανευτικὸς κανὼν εἰς τὴν Ὑ.Θ. τὴν Μυρτιδιώτισσαν.

 

«Ἀποκάλυψις» (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Ἡ ἀμφίεση τῶν κληρικῶν, Χρήστου Σ. Γαρνάβου

 

Παιδεία, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

Προσημείωσι τῆς «Συμβολῆς»

1 Κακομεταχείρισι ἀνηλίκων

2 Γυμνάσια καὶ λύκεια μὲ πολλὲς σχολές

3 Τέσσερες τετραετίες

4 Πληθωρισμὸς πτυχίων

5 Θρυλικὴ ἰσότης

6 Σκληρὴ ἐπιλογή

 

Ἀλληλογραφία

Τὸ «Πάσχειον δοκίμιον», παπα-Κωνσταντῖνος Καλλιανός