5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 8

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΟΓΔΟΟ (8) ΤΕΥΧΟΣ (ἰανουάριος-μάρτιος 2005)

 

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 8ου τεύχους

 


᾿Ιωακὶμ ἱερομόναχος ἐκ Πάρου (18ος αἰών)

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Γρηγόριος Νανακούδης, ἱεροδιάκονος

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος _ διδάκτωρ θεολογίας

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Τοιχογραφία μὲ πελεκάνους στὴν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν. Φωτογράφισι· Ἰούλιος 2003.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΓΔΟΟΥ (8) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως

 

Τυπικὰ προβλήματα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κων­σταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

Αἱ καταλύσεις οἴνου καὶ ἐλαίου (κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν τυπικόν), Δ.Ν.Μ..

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1, 2, 3, 6, 8, 12, 19, 26

ΜΑΡΤΙΟΥ 5 (Ψυχοσάββατον), 10, 21 (Προηγιασμένη ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς), 24, 25, 30 (Τε­τάρ­τη καὶ Παρασκευὴ ἄνευ προη­για­σμένης).

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1, 2 (προβλήματα εἰς τὰ μηναῖα), 3, 6, 7.

 

Διορθωτέα εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν λειτουργίαν, Δ. ᾿Ανατολικιώτου

 

᾿Ακολουθία εἰς τὸν νεομάρτυρα Ἀντώνιον τὸν Ἀθηναῖον, Ἰωακὶμ ἱερο­μονάχου

 

«᾿Αποκάλυψις» Εἰσαγωγή, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

᾿Αρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ. Ν. Μ.

 

᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (ὡς ὑμνογράφος καὶ μουσουργός), ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

Περὶ τῶν ἀβαπτίστων, Τῆς συντάξεως

 

Μιὰ παύλεια βραχυλογία, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

῾Η ἐπίδραση τῆς μοναχικῆς κουρᾶς στὸν ὑφιστάμενο γάμο, Χρήστου Γαρνάβου

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων