5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 2

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ (2) ΤΕΥΧΟΣ (μάιος-αὔγουστος 2003)


Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 2ου τεύχους·

 

Νικόδημος ὁ ᾿Αθωνίτης, ἱερομόναχος (ὅσιος)

Εὐθύμιος Καββαθᾶς, ἐπίσκοπος Κυθήρων (†)

Χριστόδουλος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Δανιήλ, μητροπολίτης Βύρωνος Καισαριανῆς καὶ ῾Υμηττοῦ

Γεώργιος (Καψάνης), ἡγούμενος ἱ. μονῆς ὁσ. Γρηγορίου

᾿Ιωάννης Φουντούλης, καθηγητὴς παν/μίου Θεσσαλονίκης

᾿Απόστολος Παπαχρῖστος, θεολόγος, μουσικοδιδάσκαλος

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης – ἱεροκήρυξ

Γεώργιος ᾿Ιωάννου, φιλόλογος, ἀρχαιολόγος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Μηνᾶς Μηναΐδης, πρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Βράχοι σὲ παραλία τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Φωτογραφία Δ.Β.Σ., Ὀκτώβριος 1989.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (2) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

᾿Επίσημα γράμματα

Ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν

Μητροπολίτου Καισαριανῆς

᾿Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου ἱ. μ. ῾Οσίου Γρηγορίου

᾿Ιωάννου Φουντούλη, καθηγητοῦ πανεπιστημίου

 

Κείμενον τῆς συντάξεως 


῾Η ἀναγκαιότης τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τοῦ τυπικοῦ, ᾿Αποστόλου Παπαχρίστου

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΙΟΥΝΙΟΥ 5, 8 (Θεοφάνους νεομάρτυρος τῇ κυριακῇ τῶν ἁγίων πατέ­ρων), 14 (ψυχοσάββατον, ᾿Ελισαίου τοῦ προφήτου), 21 (Νικήτα νεο­μάρτυρος τῷ σαββάτῳ ἀποδόσεως πεντηκοστῆς).

ΙΟΥΛΙΟΥ 1 (ἁγίων ἀναργύρων καὶ ἀναπλήρωσις ὄρθρου), 13 (κυρια­κὴ πατέρων 4ης συνόδου).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5, 7, 24.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 24.


᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ.

4. Ὁ ν΄ ψαλμὸς εἰς τὸν ὄρθρον

5. Ἡ ἀκολουθία τοῦ προφήτου ᾿Ηλιού (20 ᾿Ιουλίου)

6. Οἱ κανόνες τοῦ ὄρθρου ὡς παρακλητικοί

7. Τὰ ἀπολυτίκα τῆς λειτουργίας.

 

᾿Αναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου ᾿Ηλιού, Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου.


ᾈσματικὴ ἀκολουθία τῆς Θεοτόκου «Μυρτιδιωτίσσης»


῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (2), Διονυσίου Μπιλάλη.


῾Ο ἀπόστολος Παῦλος (2), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.


Συνέντευξις μὲ τὸν πρωτοψάλτην Μηνᾶ Μηναΐδη.


Τὸ ἄβατον τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους καὶ Εὐρωπαϊκὴ ῞Ενωση, Χρήστου Γαρνάβου.


Θηλασμὸς ἐργασία; ᾿Αθανασίου Σιαμάκη ἀρχιμανδρίτου.


Βιβλιοπαρουσιάσεις, Χρῆστος Γαρνάβος.