5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες ᾿Επικοινωνία

PostHeaderIcon ᾿Επικοινωνία

 

᾿Εκδότης – κεντρικὴ διάθεσις – ἐπιταγὲς – ἐπιστολὲς – συνεργασίες στὴν διεύθυνσι

Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (βιβλιοπωλεῖον)

Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 Ἀθῆναι

γιὰ «ΣΥΜΒΟΛΗ» (ἐπιθεώρησι τυπικοῦ)

Τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819

 

Διεύθυνσις ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας τῆς ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διευθυντὴς συντάξεως – ἰδιοκτήτης

Διονύσιος Μπι­λάλης ᾿Ανατολικιώτης, μουσικολόγος - τυπικολόγος

 

Συντακτικὴ ἐπιτροπή (2008-2009)

Γεώργιος Ἰωάννου, Νικό­λαος Μενελάου, Νικόλαος Τσαπατσώρης, Ἄγγελος Γλυκόπουλος, Παρα­σκευὴ Μαστροκώστα, Μελ­πο­μένη Λούλου.

 

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως

«Κάλαμος», Εἰρήνης 3-7, Τ.Κ. 15342 Ἁγία Παρα­σκευὴ ’Αττικῆς

 

Ὑπεύθυνος διαφημίσεων καὶ δημοσίων σχέσεων

Νεκτάριος Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω)

 

Γραφεῖον Βορείου Ἑλλάδος (2008-2009)

Μιχάλης Σωτηριάδης, Μελισσοχῶρι Θεσσαλονίκης

 

Γραφεῖον Kρήτης (2008-2009)

Μανόλης Θεοδωράκης, Χανιὰ Κρήτης

 

Γραμματειακὴ ὑποστήριξι – πληροφορίες: τηλ. 210.661.7879