ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Ἄλλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Τυπικό (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν Κρήτη 26-27/11/2016

 

Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν Κρήτη

 

Συνδιοργάνωσι·

Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο Κρήτης, καὶ

Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

 

Σύγχρονο᾿ῼδεῖο Κρήτης

Γερωνυμάκη 11, Ἡράκλειο, τηλ. 2810 222221

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 25, Μασταμπᾶς, τηλ. 2810 325032

www.sinodio.gr

 

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς (τοῦ Συγχρόνου ᾿ῼδείου Κρήτης)

Δ/νσις: Ἰωάννης Δαμαρλάκης, ἄρχων διδάσκαλος τοῦ ἱεροῦ Ψαλτῆρος τῆς Μεγά­λης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας (τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου).

 

Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Πρόεδρος: ᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης.

 

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Συγχρόνου ᾿ῼδείου Κρήτης καὶ ὁ Παγ­κρή­τιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς διοργανώνουν ἕνα διήμερο ἐκκλησιαστι­κοῦ τυπικοῦ.

 

῾Ημέρα 1η

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

 

Σεμινάριο· «Βασικὲς διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας»

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 18:30, αἴθουσα ἐκδηλώσεων Συγχρόνου ᾿ῼδείου Κρήτης, Γερωνυμάκη 11, Ἡράκλειο, τηλ. 2810 222221.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

῾Ημέρα 2η

Κυριακὴ 27 Νοεμβρίου 2016

 

Μουσικοφιλολογικὴ ἐκδήλωσι γιὰ τὸν ἀείμνηστο πρωτοψάλτη, μουσικολόγο καὶ τυπικολόγο Γεώργιο Βιολάκη.

Διάλεξις· «῾Ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης ‒ ῾Η ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του».

Βυζαντινοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοιΣυνθέσεις - ἐξηγήσεις - καταγραφὲς Γεωργίου Βιολάκη. ᾿Απὸ τὴν Βυζαντινὴ Χορῳδία Κρήτης ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ κ. Ἰωάννου Δαμαρλάκη.

Κυριακὴ 27 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 18:00, Ἱερὸς Ναὸς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἡρακλείου.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν Κρήτη 

 

 

[Γιὰ τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017 στὴν ᾿Αθήνα βλέπε ἐδῶ http://www.symbole.gr/typikon/thty/1250-seminarytypikon]