12. Θετικὲς ἐπιστῆμες ᾿Αστρονομία — ἀστροφυσικὴ — κοσμογραφία Διαστημικὸ τηλεσκόπιο Hubble

PostHeaderIcon Διαστημικὸ τηλεσκόπιο Hubble

 

Ἡ πιὸ μακρινὴ φωτογραφία μέσα στὸ ἀχανὲς σύμπαν

 

Χιλιάδες ἐπιμέρους εἰκόνες συνδυάστηκαν, γιὰ νὰ σχηματιστεῖ τὸ μοναδικὸ μωσαϊκὸ   (Φωτογραφία:  Reuters )

 

Τὴν πιὸ μακρινὴ ματιὰ μέσα στὸ σύμπαν ποὺ ἔχει ρίξει ποτὲ ὁ ἄνθρωπος μᾶς χάρισε τὸ «Χὰμπλ» τῆς NASA, καθὼς οἱ ἀστρονόμοι δημιούργησαν μία νέα συνθετικὴ φωτογραφία συνενώνοντας περισσότερες ἀπὸ 2.000 εἰκόνες, ποὺ ἐπὶ μία δεκαετία εἶχε τραβήξει τὸ διαστημικὸ τηλεσκόπιο. μία ἀπὸ τὶς μόνιμες ἐργασίες τοῦ Hubble τὴν τελευταία δεκαετία εἶναι ἡ συνεχὴς καταγραφὴ εἰκόνων ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ οὐρανοῦ. τὸ ἐγχείρημα ἔχει λάβει τὴν ὀνομασία «Hubble eXtreme Deep Field» ἢ ἁπλῶς XDF, καὶ καλύπτει ἕνα μικρὸ μόνο κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ τοῦ νοτίου ἠμισφαι­ρίου (μικρότερο ἀπὸ τὴ διάμετρο τῆς πανσελήνου) πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ ἀστερισμοῦ τῆς Καμίνου. ὅσο ἐξελισσόταν ἡ τεχνολογία καὶ τὰ ὄργανα τοῦ διαστημικοῦ τηλεσκοπίου, ἡ «ματιά» του στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ ἔφτανε ὁλοένα καὶ πιὸ μακριά. κάποια στιγμὴ τὸ Hubble κατάφερε νὰ «δεῖ» γαλαξίες καὶ ἄλλα κοσμικὰ σώματα ποὺ βρίσκονται στὶς ἐσχατιὲς τοῦ μέχρι σήμερα δυνατοῦ «ὀπτικοῦ» πεδίου στὸ διάστημα.

Εἰδικοὶ ἐπεξεργάστηκαν περισσότερες ἀπὸ δύο χιλιάδες εἰκόνες ποὺ κατέγραψε στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἔρευνας τὸ Hubble καὶ δημιούργησαν ἕνα ἐντυπωσιακὸ φωτογραφικὸ μωσαϊκό, μία σύνθεση, στὴν ὁποία κατα­γράφονται πολλὲς χιλιάδες γαλαξίες καὶ ἄλλα διαστημικὰ ἀντικεί­μενα. σύμφωνα μὲ τοὺς δημιουργοὺς τῆς νέας εἰκόνας, ἔχουν προστεθῆ ἄλλοι 5.500 γαλαξίες ποὺ δὲν ὑπῆρχαν στὶς προηγούμενες ἀντίστοιχες εἰκόνες XDF τοῦ τηλεσκοπίου ἀπὸ τὸ 2003, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν τὸ ἴδιο τμῆμα τοῦ οὐρανοῦ. οἱ πιὸ ἀχνοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς γαλαξίες ἔχουν φωτεινότητα μόλις τὸ ἕνα δισεκατομμυριοστὸ αὐτοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ δεῖ τὸ γυμνὸ μάτι. αὐτὴ ἡ νέα φωτογραφικὴ σύνθεσι ἀποτελεῖ ἕνα διαχρο­νικὸ «καλειδοσκό­πιο» ταυτόχρονα νεαρῶν καὶ πανάρχαιων γαλαξιῶν, καθὼς καὶ ἄλλων οὐρανίων ἀντικειμένων, τὰ πιὸ μακρινὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν εἰκαζόμενη ἡλικία μόλις 450 ἑκατομμυρίων ἐτῶν μετὰ τὴν ἐμφάνισι τοῦ σύμπαντος, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ κάποιους ὑπολογισμοὺς ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ περίπου 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια.

῾Η συγκεκριμένη ἔρευνα ἀναμένεται νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἐπιστήμο­νες στὴν καλύτερη κατανόηση τῆς λειτουργίας τοῦ Σύμπαντος, καθὼς πολλοὶ θεωροῦν ὅτι τὸ ἀρχέγονο σύμπαν ἦταν ἕνα βίαιο μέρος, καθὼς γαλαξίες «συγκρούονταν» μεταξύ τους καὶ νέα ἄστρα δημιουργοῦνταν συνεχῶς. τὸ φῶς ἀπὸ αὐτὰ τὰ καταπληκτικὰ καὶ ἀσύλληπτα σὲ ὅλη τους τὴν διάστασι συμβάντα φθάνει στὴ γῆ μόλις τώρα, «συλλαμβάνεται» ἀπὸ τὸ Hubble καὶ ἀπεικονίζεται (ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάλογη ἐπεξεργασία) στὸ φωτογραφικὸ πορτραῖτο XDF, τὸ ὁποῖο συνιστᾷ ἕνα εἶδος «τοῦνελ» μέσα στὸν κοσμικὸ χρόνο, καθὼς ἀπεικονίζει τὸ ἀπώτατο συμπαντικὸ παρελθόν. ἔτσι τὸ Ηubble προσφέρει μία μοναδικὴ ματιὰ βαθύτερα στὸ σύμπαν, ἀπὸ ὅ,τι εἶχε κατορθώσει μέχρι τώρα νὰ δῇ ὁ ἄνθρωπος.

 

Σχόλιον. Προφανῶς ἐκ παραδρομῆς γράφτηκε σὲ κάποιες περιπτώσεις ὅτι τὸ Hubble ἀνακάλυψε οὐράνια σώματα ποὺ βρίσκονται στὶς «ἐσχατιὲς τοῦ σύμπαντος». τὸ νὰ ὑποστηρίξῃ κανεὶς κάτι τέτοιο σήμερα εἶναι τοὐλάχιστον ἀφελὲς ἢ ἀκόμη καὶ ἀνόητο, ἀφοῦ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει καταστήσει ἀπόλυτα κατανοητὸ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ προσδιορίσουμε τὶς διαστάσεις καὶ τὰ ὅρια τοῦ σύμπαντος οὔτε τὴν ἀκριβῆ θέσι μας μέσα σὲ αὐτό, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίζουμε πόσο τμῆμα τοῦ σύμπαντος ἔχουμε κατορθώσει νὰ δοῦμε μέχρι τώρα καὶ πόσο εἶναι τὸ μὴ βλεπόμενο τμῆμα.

 

Πηγές

1) http://www.newsbomb.gr/episthmh/story/237779/tileskopio-hubble-i-pio-makrini-fotografia-toy-sympantos   26/09/2012 - 09:46. τελευταία ἀνανέωση: 26/09/2012 - 09:49

2) http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231214756   Βῆμα Science, Newsroom ΔΟΛ, δημοσίευση: 26 Σεπ. 2012, 16:15

 

Τελικὴ διασκευὴ κειμένου· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης