ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) Διάφορα (θρησκευτικὰ πολυφωνικά)

PostHeaderIcon Διάφορα (θρησκευτικὰ πολυφωνικά)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    Πειραματικὴ χορῳδία Δ. Παπαποστόλου, ναὸς ἁγίου Νικολάου Χαλαν­δρίου, μεγάλη ἑβδομὰς 1993, ἠχογράφησις ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

 

80-1 τροπάριον Κασσιανῆς.

 

80-2 μακαριστάρια (ἐγκώμια), α΄ στάσις.

 

80-3 μακαριστάρια (ἐγκώμια), β΄ στάσις.

 

80-4 μακαριστάρια (ἐγκώμια), γ΄ στάσις.

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)

 

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.


1568-13 ἀπόσπασμα δοξολογίας μὲ ἄγνωστη πολυφωνικὴ χορῳδία.  πα­λαιὰ ἠχο­γρά­φησι σὲ δίσκο γραμμοφώνου.

 

(δημοσίευσις 21/1/2011)


 

 

641-14 τετράφωνα μέλη λειτουργίας.  διευθύνει ὁ ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης. Γέρακας 2009.

 
(δημοσίευσις 17/1/2012)