ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) Χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση

PostHeaderIcon Χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

    Τετράφωνη χορῳδία ἁγ. Γεωργίου Καρύτση, ἀπὸ ἐκδήλωσι στὸ Χίλτον, 1970, ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις ᾿Ανδρέας ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)
917-01 «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς», τροπάριον Κασσιανῆς.  


(δημοσίευσις 20/1/2012)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    ῞Ολες οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις ἀναφέρονται ὡς παλαιότερες τοῦ 1950.

 

843-12 ἐπιτάφιος μὲ μουσικὴ μπάντα, κατόπιν ἡ τετράφωνος χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-13 «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς», χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-15 «᾿Ησαΐα χόρευε», χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-17 «Τὴν ὡραιότητα», χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-19 δοξολογία, μέρος 1ον, χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-20 δοξολογία, μέρος 2ον, χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-21 Ἄξιον ἐστί, χορῳδία ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

 

843-23 «Χριστὸς ἀνέστη», βαρύτονος καὶ ἡ τετράφωνος χορῳδία τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρύτση ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ τότε χοράρχου Γεωργίου Δεϊμέζη.  κατόπιν ἀκούγεται κάποια μουσικὴ μπάντα.  ἠχογράφησις τοῦ 1929.

 

    Γιὰ τὸν βαρύτονο ποὺ ἀκούγεται στὴν παραπάνω ἠχογράφησι ὑπάρχει ἡ ἄποψι ὅτι εἶναι ὁ Τίτος ἢ Σταῦρος Ξηρέλλης (1897 ἢ 1903-1985), ἀλλὰ ἀπὸ τὸ σήμερα διατηρούμενο ἀρχεῖο τῆς χορῳδίας πουθενὰ δὲν προκύπτει ὅτι ἐδῶ εἶναι πράγματι αὐτὸς ὁ σπουδαῖος βαρύτονος τῆς λυρικῆς σκηνῆς.  ἔχουν διασωθῆ ἠχογραφήσεις τοῦ Τίτου Ξηρέλλη καὶ σὲ κοσμικὰ ᾄσματα (ἀπὸ ὄπερα μέ­χρι τραγούδια γιὰ εὐρύτερο κοινὸ) τῶν ἐτῶν 1922, 1929 καὶ 1936. 

    Ἄλλα ήχητικὰ τεκμήρια τῆς παρούσης χορῳδίας μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀκούσῃ καὶ ἐδῶ.