ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ θρησκευτικὴ μουσική (πολυφωνική) Πέτρος Μανέας, ἐναρμονίσεις

PostHeaderIcon Πέτρος Μανέας, ἐναρμονίσεις

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    Πέτρος Μανέας (1870-1950).

843-16 «Σήμερον κρεμᾶται» ἐναρμονισμένον σὰν τραγουδάκι!  Πέτρος Μα­νέας καὶ τετράφωνος χορῳδία.

843-18 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος» καὶ «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» ἐπίσης ἐναρμονισμένα, Πέτρος Μανέας καὶ τε­τρά­φωνος χορῳδία.

843-22 λειτουργικὰ ἐναρμονισμένα, Πέτρος Μανέας καὶ τετράφωνος χο­ρῳ­δία.