ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσική (εὐρωπαϊκοῦ ὕφους) Πατριωτικὰ χορῳδιακὰ τραγούδια

PostHeaderIcon Πατριωτικὰ χορῳδιακὰ τραγούδια

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    «Πατρίδα μου γλυκιά», πατριωτικὰ χορῳδιακὰ τραγούδια, ἀφιέρωμα στὴν 150ὴ ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. ἀπὸ τετράφωνη μικτὴ χορῳδία, συνοδείᾳ πιάνου, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ᾿Αποστόλου Βαλληνδρᾶ, 1970-1971. παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸν ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.), καὶ δημοσιεύονται ὡς ἐλάχιστο ἀφιέρωμα στὴν ἐφετινὴ ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς ἑλληνικώτατης Μακεδονίας μας καὶ τῶν Νήσων τοῦ βορείου Αἰγαίου μας.

 

81-01 «Πατρίδα ἀγαπημένη» (᾿Α. ᾿Αργυρόπουλος).

 

81-02 «῾Η ἀγάπη στὴν πατρίδα» (Ἄγγ. Βλάχος).

 

81-03 «Στοὺς ἀθάνατους νεκρούς» (Ε. Ματσούκας).

 

81-04 «Ἄ, πῶς νὰ σὲ ξεχάσω! (᾿Α. ᾿Αργυρόπουλος).

 

81-05 «῾Ελλάδα» (Σ. Μπολέτση).

 

81-06 «Στὴν πατρίδα» (Ν. Μαρσέλος).

 

81-07 «῾Η πατρίδα μας» (Παπαρρηγόπουλος).

 

81-08 «Τῆς Σαλαμῖνος κύματα» (στίχοι· Χ).

 

81-09 «᾿ῼδὴ εἰς τὸν ἱερὸν λόχον» (᾿Ανδρέου Κάλβου).

 

81-10 «Ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ χώρα» (᾿Ι. Πολέμη).

 

81-11 «Γιὰ τὴν πατρίδα».

 

81-12 «Εἰς τὴν πατρίδα» (Λορέντζου Μαβίλη).

 

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)