ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσική (εὐρωπαϊκοῦ ὕφους) Παιδικὴ χορῳδία καὶ ὀρχήστρα

PostHeaderIcon Παιδικὴ χορῳδία καὶ ὀρχήστρα

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    Τραγούδια μὲ τὴν παι­δι­κὴ χορῳδία καὶ ὀρχήστρα τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου. διευθύνει ὁ Δημήτρης Κανάρης, γύρω στὸ 1981. ἐκ τῆς συλ­λο­γῆς τοῦ φίλου ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010).

 

63-01 Τὰ παιδιά, τὰ πουλιὰ καὶ τὰ λουλούδια (Σάκη ᾿Αραμπατζῆ).

 

63-02 Παράδοσι (ἀρχιμ. Σπυρ. Λογοθέτη).

 

63-03 ῞Οπως τὸ ἐλάφι (Χρ. Φραγγόπουλου – J. Incis).

 

63-04 ῾Η κιβωτός (ἀρχιμ. Σπυρ. Λογοθέτη).

 

63-05 ᾿Αγάπη στὴν πατρίδα (᾿Αριστ. Βαλαωρίτη – Δημ. Κανάρη).

 

63-06 Τὸ καράβι (Σωτήρη Γαλιατσάτου – Σπύρου Μαρκάτου).

 

63-07 Περιστεράκι (ἑλληνικὸ λαϊκό).

 

63-08 Στ᾿ ἄλογα (Βασ. ᾿Ανδρεόπουλου – Θόδωρου ᾿Αντωνίου).

 

63-09 Τσάμικος (Νίκου Γκάτσου – Μάνου Χατζηδάκη).

 

63-10 Βασιλιᾶς στὴν χαρά (ἀρχιμ. Σπυρ. Λογοθέτη – Tony Pardone).

 

63-11 ῾Ο μικρὸς τυμπανιστής (Στ. Χατζηιωαννίδη – Harry Simeone).

 

63-12 Στοῦ ἥλιου τὴν φεγγοβολιά (᾿Αντ. Κοντογεωργίου – Melhior Vulpious).

 

63-13 Τὸ παλιὸ κανόνι (Γιώργου Μαυρομουστάκη).

 

63-14 Μαχητές (παλαιὸς μεσαιωνικὸς κανόνας).

 

63-15 «Σὲ ὑμνοῦμεν» (᾿Ιωάννου Σακελλαρίδη).

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)