ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσική (εὐρωπαϊκοῦ ὕφους) Γεώργιος Χέλμης (1891-1975)

PostHeaderIcon Γεώργιος Χέλμης (1891-1975)

 

᾿Απὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Αποστόλη Κ.

 

Γεώργιος Χέλμης, σπάνιες ἠχογραφήσεις τοῦ 1918 καὶ 1919.  μεταξὺ αὐτῶν καὶ μία ἐνδιαφέρουσα ἠχογράφησι τοῦ κυριωτέρου ἀναστασίμου ὕμνου «Χριστὸς ἀνέστη».

 

317-03 Columbia-E-3804 - Ἐπίστεψα - Γεώργιος Χέλμης - [Napoleon Labelet]-1917.

 

317-04 Columbia-E-4106 - Δὲν σὲ θέλω - Γεώργιος Χέλμης – 1918

 

317-05 Columbia-E-4494 - Χριστὸς Ἀνέστη - Γεώργιος Χέλμης – 1919.

 

317-06 Columbia-E-4706 - Γεῖρε λιγάκι γεῖρε - Γεώργιος Χέλμης – 1919.

 

317-07 Columbia-E-4706 - Γιατὶ ὁπόταν σὲ κοιτῶ - Γιῶργος Χέλμης – 1919.

 

 

(δημοσίευσις 11/1/2013)