ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσική (εὐρωπαϊκοῦ ὕφους)

PostHeaderIcon Ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσικὴ (εὐρωπαϊκοῦ ὕφους)

Μουσικὴ πολυφωνική, θεάτρου, ὀπερέττας, τραγούδια εὐρωπαϊκοῦ ὕφους, ἔντεχνες καλλιτεχνικὲς δημιουργίες, καὶ λοιπά.

1 Φώτης ᾿Αργυρόπουλος
2 Γεώργιος Χέλμης (1891-1975)
3 Πατριωτικὰ χορῳδιακὰ τραγούδια
4 Παιδικὴ χορῳδία καὶ ὀρχήστρα
5 Πολυφωνικὲς συνθέσεις