ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Διάφορα Σήμαντρα, τάλαντα, καμπάνες, καὶ λοιπά

PostHeaderIcon Σήμαντρα, τάλαντα, καμπάνες, καὶ λοιπά


    
    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.
 
    Οἱ καταχωρίσεις τῶν διαφόρων ἠχογραφήσεων ἐδῶ γίνονται κατὰ αὔξοντα κωδικὸ ἀριθμό.
 
24-01 ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι τοῦ 1989. 24-01.mp3 (7.57 MiB)

63-01 τάλαντα καὶ σήμαντρα ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ 1989. 63-01.mp3 (2.16 MiB)

272-18 κόπανος καὶ σήμαντρα. 272-18.mp3 (3.5 MiB)

608-00 σήμαντρα, τάλαντα, καμπάνες καὶ λοιπά, ὅπως τὰ κατέγραψε σὲ ἀθωνικὴ μονὴ ἕνας προσκυνητὴς τοῦ ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω.

608-06 σήμαντρα.