ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Διάφορα Θεατρικὰ ἔργα καὶ ἀποσπάσματα

PostHeaderIcon Θεατρικὰ ἔργα καὶ ἀποσπάσματα

 

Συλλογὴ Δημητρίου Κρητικοῦ

 

Θεατρικὸ ἔργο (ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων), ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου.

 

῾Η ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου (μέρος α΄).

 

῾Η ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου (μέρος β΄).

 

(δημοσίευσις 28/2/2013)