ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική Δημοτικὰ τραγούδια

PostHeaderIcon Δημοτικὰ τραγούδια

 

᾿Απὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Αποστόλη Κ.

 

317-15 Victor Vi-72586 - Χορὸς καλαματιανός - Γεώργιος Μακρυγιάννης – 1919.

 

(δημοσίευσις 11/1/2013)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

᾿Αθανάσιος Καραμάνης, τραγούδια Μακεδονίας

 

    ᾿Απὸ ἠχογράφησι σὲ πομπίνα τοῦ ἔτους 1970.

 


 

 

Δημοτικὰ διάφορα ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο

21-11 δημοτικὸ

21-12 «Κόρη, ποὺ πᾷς στὸν ποταμό».

21-13 «Μὴ μὲ δέρνῃς, καλὲ μάνα»

21-14 «Παπαλάμπραινα»

21-15 τὸ τέλος τῆς ἐκπομπῆς «Γιαλὶ καφενὲ» τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη μὲ παραδοσιακὴ μουσική.

 

 


 

 

611-15 Στυλιανὸς Νανάκης σὲ ῥιζίτικο τραγοῦδι, φυσικὴ ἠχογράφησι.  ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ ἰα­τροῦ Μανόλη Χναράκη.