ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική Γιῶργος Νταλάρας, «᾿Εξέδυσάν με»

PostHeaderIcon Γιῶργος Νταλάρας, «᾿Εξέδυσάν με»

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ μὴ ἐκκλησιαστικὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν Πατρῶν, πιθανὸν στὶς 22/5/1989 (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.) 

 

67-04 «᾿Εξέδυσάν με», Γιῶργος Νταλάρας.  

 

(δημοσίευσι 25/7/2011)


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

65-17, «᾿Εξέδυσάν με», Γιῶργος Νταλάρας (λείπουν μόνον οἱ δύο τελευταῖες λέξεις)  c065-17.mp3
ἀπὸ κάποιον ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ μᾶλλον περὶ τὸ 1989. εἶχε δημιουργηθῆ τότε ἕνας θόρυβος γι᾿ αὐτὴ τὴν ἐκτέλεσι τοῦ Γιώργου Νταλάρα ὅτι δὲν ἦταν δική του ἡ διασκευὴ τοῦ ὕμνου, ὅπως παρουσιάστηκε, ἀλλὰ ἡ δια­σκευὴ τοῦ πρωτοψάλτου Μ. Χατζημάρκου. 
 

Καὶ ἄλλη μία ἠχογράφησι, ὡλοκληρωμένη αὐτὴν τὴν φορά. exedysan me 1988.mp3
(δημοσίευσι 12/12/2009)

Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

(ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)