ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική ᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης, «Κύματι θαλάσσης»

PostHeaderIcon ᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης, «Κύματι θαλάσσης»

 

«Κύματι θαλάσσης»

συναυ­λία διοργανωθεῖσα στὸ ῾Ηράκλειον Κρήτης

 

    ῞Υμνοι συνοδείᾳ παραδοσιακῶν ὀργάνων.  ἀπόδοσις τῶν ὕμνων ἀπὸ τὸν πρω­τοψάλτη τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ᾿Ιωάννη Δαμαρλάκη.  Φιλικὴ συμμετοχή· Μαριώ.  λαμβάνουν μέρος· Δημήτριος ᾿Αποστολάκης, Γεώργιος Σταυράκης, ᾿Αμὶν ᾿Αλαγκαμπού, Γεώργιος ᾿Αρχοντάκης.

 

941-01 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

941-02 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

941-03 «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω».

941-04 «Σήμερον κρεμᾶται».

941-05 «᾿Εξέδυσάν με».  κράτημα.

941-06 «Κύματι θαλάσσης» (εἱρμοί).

941-07 «῾Η ζωὴ ἐν τάφῳ».

941-08 «Ἄξιον ἐστὶ μεγαλύνειν σε».

941-09 «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι».

941-10 «Χριστὸς ἀνέστη».

 

(δημοσίευσις 19/3/2011)