ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική Κυριαζῆς Δασκαλούδης, δημοτικὰ καὶ παραδοσιακά

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, δημοτικὰ καὶ παραδοσιακά

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

924-02 δημοτικὰ τραγούδια, κλαρίνο καὶ ἄλλα (πιθανὸν ἀπὸ κάποια πρό­βα).  διαπιστώνομε ὅτι καὶ γιὰ τὰ δημο­τι­κὰ τρα­γού­δια ἐκφράζεται μὲ τοὺς φθόγγους τῆς «βυζαντινῆς» μουσικῆς καὶ ἔτσι λέει τὴν παραλλαγή τους.

 

924-05 παραδοσιακὰ τραγούδια.

 

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

Παραδοσιακὰ τραγούδια, ἀμανέδες, λαϊκά, καὶ ἄλλα, σὲ κάποιο τραπέζι.  ἡ ἠ­χο­γράφησις μοῦ δό­θη­κε σὲ ὡριαία φωνοταινία (ἀν­­τί­γρα­φο) πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια περίπου, καὶ ἔγραφε «Κυριαζῆς Δασκαλούδης», προ­φανῶς μαζὶ μὲ φίλους ποὺ συντρώγουν καὶ συντραγουδοῦν.  προσωπικὰ πάντως διατηρῶ ἀμφιβολίες ἂν ἀκούγεται ἐδῶ  ὁ Κ. Δασκαλούδης.  δὲν γνω­ρί­ζω ἄλλα στοιχεῖα, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ἀπὸ κάποιο σημεῖο καὶ μετὰ ἀκού­γε­ται ὁ Καραμάνης μὲ μαθητές του.  ἡ ψη­φιοποίησις ἔγινε ἀπὸ ἐμένα.

 

43-01 καὶ 43-02  

43-03 «Ἔλα νὰ πᾶμε στὸ νησί».

43-04 ἀμανές.

43-05 διάφορα τραγούδια.

43-06 «Δώδεκα εὐζωνάκια».

43-07 καὶ 43-08

43-09 «Τῆς γερακίνας γιός»

43-10, 43-11, καὶ 43-12

 

(δημοσίευσις 6/12/2010)