ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική Δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ Πατραϊκὸ Ὅμιλο, ᾿Αθανάσιο Καραμάνη καὶ ἄλλους ψάλτες

PostHeaderIcon Δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ Πατραϊκὸ Ὅμιλο, ᾿Αθανάσιο Καραμάνη καὶ ἄλλους ψάλτες

 

Συναυλία τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου, 3ο μέρος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    ῾Ο βυζαντινὸς χορὸς τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου ἐκτελεῖ παραδοσιακὰ δη­μο­τικὰ τραγούδια ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ ᾿Αθανασίου Παπαναγιώτου.  εἶναι τὸ 3ο μέρος τῆς συναυλίας ποὺ δόθηκε πρὸς τιμὴν τοῦ ᾿Αθανασίου Καραμάνη, ὅπως ἔχω ἤδη ἐξηγήσει σὲ ἄλλη δημοσίευσι, καὶ παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς».

 

290-06 εἰσαγωγὴ στὸ 3ο μέρος τῆς συναυλίας.

 

290-07 «Λαλούδι τῆς Μονεμβασιᾶς», δημοτικὸ Πελοποννήσου (β΄).

 

290-08 «῾Ο Χαραλάμπης», δημοτικὸ Πελοποννήσου (γ΄).

 

290-09 «Τοῦρκοι, βαστᾶτε τ᾿ ἄλογα», κλέφτικο (πλ. β΄).

 

290-10 «Δώδεκα εὐζωνάκια», δημοτικὸ Μακεδονίας (α΄).

 

290-11 «Τὸν Γιῶργό μας τὸν πιάσανε», δημοτικὸ Μακεδονίας (α΄).

 

290-12 «Παντρέψου, βρὲ Λενάκι μου».

 

290-13 «Παπαλάμπραινα».

 

 

Συμπλήρωμα ἀπαραίτητο

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    Ἄλλη μία ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς».  Καραμάνης καὶ ἄλλοι Θεσσαλονικεῖς καὶ Πατρηνοὶ ψάλτες τραγουδοῦν διά­φο­ρα δημοτικά.  μοναδικὲς ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὶς 3 νοεμβρίου 1991, ὅπου μετὰ τὸ φαγητὸ σὲ κάποια ταβέρνα ἀρχίζουν τὰ παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ τὰ ψαλτοτράγουδα.  ἂν καὶ ἐδῶ ἀκούγεται νὰ τραγουδᾷ τὶς περισσότερες φορὲς ὁ Καραμάνης, στὸ τραπέζι μία τρα­γου­δοῦσε ἕνας ψάλτης ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ μία ἕνας ἐκ Πατρῶν, οἱ ὑπόλοιποι ἰσο­κρατοῦσαν, καὶ τὸ γλέντι συνεχιζόταν!  ἀκούγονται ἐδῶ οἱ Θεσ­σα­λο­νικεῖς νὰ λένε δημο­τικὰ τραγούδια, καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο συμ­πλήρωμα τῆς συναυλίας, δι­ότι ἐκεῖ τραγούδησαν μόνον οἱ τοῦ Πατραϊκοῦ ὁμίλου.  τὸ ἠχητικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν συναυλία καὶ τὰ ψαλτοτράγουδα τὸ χρωστῶ στὸν ἀγαπητὸ  Χαράλαμπο Θεοτοκᾶτο, δεξιὸ ψάλτη τοῦ ναοῦ ἁγίας Σοφίας Πατρῶν καὶ χοράρχη, ὁ ὁποῖος εὐγενῶς καὶ δωρεὰν  μοῦ τὸ ἔδωσε γιὰ προσωπικὴ χρῆσι ἐκείνη τὴν ἐποχή.  σήμερα (20 χρόνια μετὰ) τὸ ψηφιοποίησα καὶ τὸ δημοσιεύω (γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο) στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἐπίσης δωρεάν, πρὸς τιμὴν τοῦ αἰωνόβιου ᾿Αθανασίου Καραμάνη.

 

21-01 ἄγνωστος.

 

21-02 Καραμάνης.

 

21-03 διάφοροι.

 

21-04 Καραμάνης.

 

21-05 ἄγνωστος.

 

21-06 Καραμάνης καὶ ἄλλοι.

 

21-07 πολλοὶ μαζί, καὶ κατόπιν ὁ Καραμάνης.

 

21-08 διάφοροι.

 

21-09 ἄγνωστος.

 

(δημοσίευσις 1/11/2010)