ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσική Κούλα ᾿Αντωνοπούλου, παραδοσιακά (1919)

PostHeaderIcon Κούλα ᾿Αντωνοπούλου, παραδοσιακά (1919)

 

Σημείωσις.  ἡ Κούλα ᾿Αντωνοπούλου ἀναφέρεται συνήθως στὴν δισκογραφία ὡς κυρία Κούλα.

 

᾿Απὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Αποστόλη Κ.

 

317-12 Pan-4000-Panhellenion-Usa - Τσοπανάκος ἤμουνα - Κυρία Κούλα [Τάκης Μαρῖνος] - 131 – 1919. κάποιοι ἀναφέρουν ὅτι εἶναι μακὰμ νικρὶζ νιχαβέντ.

 

317-13 Pan-4004-Panhellenion-Usa - Ἀμπέλι πλατύφυλλο - Κυρία Κούλα [Παραδοσιακό] - 452-0 – 1919.

 

317-14 Pan-4007-Panhellenion-Usa - Τριανταφυλλιά μου - Κυρία Κούλα [Παραδοσιακό] - 121-2 – 1919.

 

(δημοσίευσις 11/1/2013)