ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική Εὐρωπαϊκὴ μουσικἠ (πολυφωνική) Κλασσικὰ ἔργα εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon Κλασσικὰ ἔργα εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α. καὶ συνεργατῶν

 

Βέρντι (Giouseppe Verdi, 1813-1901)

 

῾Ριγκολέττο, ὄπερα σὲ τρεῖς πράξεις. ἐκτέλεσι στὴν ἰταλικὴ γλῶσσα, περὶ τὸ 1980. ἡ ἠχογράφησι παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν ᾿Ανδρέα ᾿Α. καὶ ἦταν πολὺ καλή, ἀλλὰ μοῦ ἦταν δύσκολο νὰ τὴν ψηφιοποιήσω, καὶ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μᾶλλον μέτριο. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)

 


 

Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)

 

Κουαρτέτο ἐγχόρδων σὲ σὶ ὕφεσι μείζονα, Κ. 458 «Τὸ κυνῆγι». ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)
(δημοσίευσις 27/1/2013) 

Μπάχ (Johann Sebastian Bach, 1685-1750)

 

Τὰ παρακάτω 3 ἔργα τοῦ Μπὰχ παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸν συλλέκτη ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

Κοντσέρτο γιὰ βιολὶ σὲ λα ἐλάσσονα, BWV 1041

 

Κοντσέρτο γιὰ βιολὶ σὲ μι, BWV 1042

 

Κοντσέρτο γιὰ δύο βιολιὰ σὲ ρε ἐλάσσονα, BWV 1043

 

(δημοσίευσις 27/1/2013)

 

* * *

 

Σουίτες γιὰ ὀρχήστρα. ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

Σουίτα ἀριθμὸς 1 σὲ ντὸ μείζονα, BWV 1066

 

Σουίτα ἀριθμὸς 2 σὲ σὶ ἐλάσσονα, BWV 1067

 

(δημοσίευσις 27/1/2013)

 

 


 

 

Χάυδν (Joseph Haydn, 1732-1809)

 

Κουαρτέτο ἐγχόρδωνριθμὸς 77 σὲ ντὸ μείζονα, ἔργο 76,ριθμὸς 3 «῾Ο αὐτοκράτωρ». ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ᾿Ανδρέα ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)(δημοσίευσις 27/1/2013)