ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ᾿Ανατολικὴ καὶ ἀσιατικὴ μουσική Διάφορες ἠχογραφήσεις ἀνατολικῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon Διάφορες ἠχογραφήσεις ἀνατολικῆς μουσικῆς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ παλαιὰ ἠχογράφησι σὲ πομπῖνες περὶ τὸ 1970 δύο τουρκικὰ ᾄσματα ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη ᾿Αθανάσιο Καραμάνη. μοῦ ἐδόθη ἀντίγραφο σὲ φωνοταινία περὶ τὸ 1994.

    Τὸ πρῶτο

    ...καὶ τὸ δεύτερο

 


 

17-21 τραγούδι ἀραβιστί, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες.