ΕΠΙΛΟΓΕΣ
10. Γενικὴ μουσική ᾿Ανατολικὴ καὶ ἀσιατικὴ μουσική Λιβανέζα Φαϊρούζ

PostHeaderIcon Λιβανέζα Φαϊρούζ

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων Δ.Α.

 

Τραγούδια καὶ ὕμνοι ἀραβιστὶ συνοδείᾳ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου; (τῶν δυτικῶν) μὲ τὴν Λιβανέζα Φαϊρούζ πρὶν ἀπὸ 30 σχεδὸν χρόνια. τὴν πλη­ρο­φορία ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν Φαϊροὺζ μοῦ τὴν ἔδωσε μία Αἰγυπτιώτισσα ῾Ελληνίδα ποὺ ἄκουσε τὴν ἠχογράφησι.

 

τραγούδια καὶ ὕμνοι ἀραβιστί

17-12

17-13

17-14

17-15

17-16

17-17

17-18 ἐγκώμια «῾Η ζωὴ ἐν τάφῳ» ἑλληνιστὶ καὶ ἀραβιστί.

17-19 ὕμνος;

17-20 «Χριστὸς ἀνέστη» ἀραβιστὶ καὶ ἑλληνιστί.

 

(δημοσίευσις 21/4/2009)