ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης, Καβάλα

PostHeaderIcon ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης, Καβάλα


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Ιωάννης Κλωναρίδης, πρωτοψάλτης, ὕμνοι διάφοροι. παλαιὲς ἠχογραφήσεις τοῦ ἔτους 1981. (ψη­φι­ο­ποί­η­σις 2012 Δ.Α.)

 

1736-12 «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι».

 

1736-10 «Ὢ πόσων ἀγαθῶν».

 

1736-11 «Πάτερ ἀγαθέ».

 

1736-13 «Ἔφθασε καιρός».

 

1736-01 «Ψυχή μου ψυχή μου» ἀργόν.

 

1736-02 «Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην».

 

1736-03 «Παναγία θεοτόκε».

 

1736-06 «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου».

 

1736-07 «Μὴ ἀποστρέψῃς».

 

1736-04 λειτουργικά.

 

1736-08 «Σὲ ὑμνοῦμεν».

 

 1736-05 «Ἄξιον ἐστίν».

 

1736-14 «῞Οτι σωτῆρα» κράτημα, βαρύς.

 

1736-15 «Ἄνες, ἄφες».

 

 

(δημοσίευσις 19/2/2012)