ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι τριῳδίου

PostHeaderIcon Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι τριῳδίου᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι τριῳδίου.  διάφορες ἠχογραφήσεις, πιθανὸν πρὸ τοῦ 1990.  ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ πρωτο­ψάλτου Νικαίας Μηνᾶ Μηναΐδη. (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α., 2010)
 
392-01 ἰδιόμελα κυριακῆς τελώνου. 

392-02 ἰδιόμελα κυριακῆς ἀσώτου. 

392-03 «Νῦν αἱ δυνάμεις», ἅγια. 

392-04 «Κατευθυνθήτω» προηγιασμένης. 

392-05 ἰδιόμελα κυριακῆς ἀπόκρεω. 

392-06 ἰδιόμελον κυριακῆς τυρινῆς. 

392-07 Δόξα αἴνων κυριακῆς τῶν βαΐων (ἡμιτελές). 

392-08 «Τὰ πάθη τὰ σεπτά», ἀργόν. 

392-09 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος». 

392-10 «Τὸν νυμφίον, ἀδελφοί», ἀργόν. 

392-11 «῾Ο ᾿Ιούδας τῇ γνώμῃ», ἀργόν (ἡμιτελές).   


(δημοσίευσις 20/1/2011)