ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ὕμνοι λειτουργίας

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, ὕμνοι λειτουργίας

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Ηχογραφήσεις ᾿Αθανασίου Καραμάνη, ὕμνοι θείας λειτουργίας. παρα­χω­ρήθηκαν ἀπὸ φιλόμουσο συλλέκτη τῶν Πατρῶν τὸ 1989. (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

93-02 «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν».

 

93-03 λειτουργικὰ εἰς ἦχον δ΄ χρωματικόν.

 

93-04 «Ἄξιον ἐστὶν» εἰς ἦχον δ΄ χρωματικόν.

 

93-05 λειτουργικὰ εἰς ἦχον α΄ παθητικόν.

 

93-06 «Ἄξιον ἐστὶν» εἰς ἦχον α΄ παθητικόν.

 

93-07 λειτουργικὰ εἰς ἦχον α΄ ἐναρμόνιον.

 

93-08 «Ἄξιον ἐστὶν» εἰς ἦχον α΄ ἐναρμόνιον.

 

93-09 «Σὲ ὑμνοῦμεν», πλ. β΄ (σ. 200), καὶ «Ἄξιον ἐστὶν» ἀνώνυμον, ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός ἢ πλ. β΄ ἐκ τοῦ ἄνω νη (σ. 224).

 

93-10 «Σὲ ὑμνοῦμεν» (σ. 235) καὶ «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. δ΄ μικτός.

 

93-11 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. δ΄ μικτός, Κωνσταντίνου Ψάχου (σ. 237).

 

93-12 λειτουργικὰ εἰς ἦχον β΄ (κατάληξις βου), Κωνσταντίνου Πρίγγου.

 

93-13 «Ἄξιον ἐστὶν» ὅμοιον εἰς ἦχον β΄, Κωνσταντίνου Πρίγγου.

 

93-14 λειτουργικὰ ἕτερα.

 

93-15 «Ἄξιον ἐστίν».

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)