ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Μελῳδικὴ ἐπιστολὴ Σπυρίδωνος Μαϊδανόγλου

PostHeaderIcon Μελῳδικὴ ἐπιστολὴ Σπυρίδωνος Μαϊδανόγλου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῾Ο ὀνομαστὸς πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου ἔστειλε πρὶν ἀπὸ 36 χρόνια μία ἐπιστολή· μόνο ποὺ ἀντὶ γιὰ χαρτὶ χρησιμοποίησε μα­γνη­το­ταινία, ἀντὶ γιὰ μελάνη τὴν φωνή του καὶ ἀντὶ γιὰ λόγια ψαλμῳδίες! ἔστειλε αὐτὴν τὴν μελῳδικὴ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Τῆνο στὴν Πάρο, στὸν δά­σκαλο ᾿Ανδρέα ᾿Αλιπράντη, σημερινὸ πρωτοψάλτη Γέρακα, μὲ τὴν μεσο­λά­βη­σι τοῦ ἐπίσης δασκάλου καὶ φίλου ἀμφοτέρων τῶν ἱεροψαλτῶν Πέτρου Βιδάλη. ἀπὸ διάφορες ἠχογραφήσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας ὁ Σ. Μαϊ­δα­νό­γλου, τότε πρωτοψάλτης στὴν μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, ἐπέλεξε ἐκλεκτὰ μα­θήματα καὶ συνέθεσε τὴν παροῦσα ὡριαία συλλογή. ἐκφράζω τὶς θερ­μές μου εὐχαριστίες στὸν ἀγαπητὸ καὶ εὐγε­νέ­στα­το ᾿Ανδρέα ᾿Αλιπράντη γιὰ τὴν παραχώρησι αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ ἠχητικοῦ ντοκουμέντου καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ σὲ ὅλους τοὺς φιλομούσους μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμ­βο­λῆς». στὴν συνέχεια παραθέτω τὸ ἐξώφυλλο τῆς μαγνητοταινίας, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Σ. Μαϊδανόγλου ἔγραψε μὲ τὰ χέρια του τὰ περιεχόμενα καὶ τὴν ἀφιέρωσι καὶ στὸ τέλος ὑπέγραψε. πρόκειται γιὰ μελῳδικὴ ἐπιστολὴ στὴν κυριολεξία. κατόπιν ἀκολουθοῦν οἱ ὕμνοι (ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

«Δῶρον ἐκ μέρους τοῦ κ. Πέτρου Βιδάλη, διδασκάλου, πρὸς τὸν φίλτατον κ. ᾿Ανδρέαν ᾿Αλιπράντην, διδάσκαλον εἰς Πάρον Κυκλάδων

...[περιεχόμενα]....

῞Απαντα παρὰ Σπυρίδωνος Μαϊδανόγλου, πρωτοψάλτου Πανελλη­νίου Γ. ῾Ιδρύματος Εὐαγγελιστρίας,

3/2/1975 Τῆνος

(ὑπογραφὴ) Μαϊδανόγλου».

 

    Συγκινητικὴ λεπτομέρεια· λίγους μῆνες μετά, στὶς 25 σεπτεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους, ἐκοιμήθη σὲ ἡλικία μόνον 46 ἐτῶν, νικημένος ἀπὸ τὸν καρκίνο.


 

 

1626-01 Δύναμις, τρισάγιον, ἦχος πα Α΄, Σ. Μαϊδανόγλου.

1626-02 δύναμις, ἦχος πλ. δ΄, Σ. Μαϊδανόγλου.

1626-03 χερουβικὸν ἦχος πα Α΄, Καραμάνη, σύντομον, μὲ διασκευὴ Μαϊδανόγλου.

1626-04 Ν΄ ψαλμὸς Μαϊδανόγλου, ἦχος πλ. δ΄.

1626-05 «Τῆς μετανοίας», «Τὰ πλήθη».

1626-06 Δόξα, «Πάτερ ἀγαθέ», ἀσώτου, πλ. β΄.

1626-07 «Χαίρετε, λαοί, καὶ ἀγγαλιᾶσθε», β΄.

1626-08 «Ἄξιον ἐστί», δευτερόπρωτος, Πανοπούλου.

1626-09 δύναμις Στανίτσα.

1626-10 δύναμις Νηλέως.

1626-11 «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι».

1626-12 χερουβικόν, πλ. β΄.

1626-13 χερουβικόν, ἅγια, ἦχος δ΄.

1626-14 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα», Μαϊδανόγλου.

1626-15 «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

 

(δημοσίευσις 28/5/2011)