ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. β΄ ἤχου.

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. β΄ ἤχου.

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. β΄ ἤχου.  οἱ ἠχογραφή­σεις παρε­χω­ρήθησαν σὲ ψηφι­α­κὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου Σ..

 

962-01 ἐξαποστειλάριον.

962-02 «Πᾶσα πνοή».

962-03 στιχηρὰ αἴνων.

962-04 προσόμοιον.

962-05 «῾Ως ἐπ᾿ ἐσχάτων».

962-06 τρισάγιον.

962-07 δύναμις τρισαγίου.

962-08 χερουβικόν.

962-09 λειτουργικά.

962-10 ἕτερον χερουβικόν.

962-11 ἀργὴ δοξολογία Πέτρου σὲ λέγετο (διασκευή), παραλλαγὴ καὶ μέλος.
 

(δημοσίευσις 20/3/2011)