ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. δ΄ ἤχου.

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. δ΄ ἤχου.

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, κυριακὴ πλ. δ΄ ἤχου.  ἡ ἠχογράφησις παρε­χω­ρήθη σὲ ψηφι­α­κὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου Σ..

 

961-01 «Πᾶσα πνοή», πλ. δ΄.

961-02 στιχηρόν.

961-03 προσόμοιον.

961-04 «Εἰς τὸ ὄρος».

961-05 «Δόξα σοι, Κύριε».

961-06 χερουβικόν.

961-07 «Ἄξιον ἐστίν».

961-08 «δύναμις» τρισαγίου.

961-09 χερουβικόν.

961-10 πληρωτικά.

961-11 «Πατέρα, Υἱόν».

961-12 λειτουργικά.

961-13 λειτουργικά.

 

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)