ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι ὄρθρου καὶ λειτουργίας

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι ὄρθρου καὶ λειτουργίας

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὄρθρος καὶ λειτουργία.  ἡ ἠχογράφησις παρε­χω­ρή­θη σὲ ψηφι­α­κὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου Σ..

 

960-01 «Πᾶσα πνοή», βαρύς.

960-02 προσόμοιον.

960-03 δοξαστικὸν ἁγίου ᾿Αχιλλείου, Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

960-04 δοξολογία.

960-05 δύναμις.

960-06 χερουβικόν.

960-07 πληρωτικά.

960-08 λειτουργικά.

960-09 τὰ ὑπόλοιπα τῆς λειτουργίας.

 

    ῞Υμνοι ὄρθρου καὶ λειτουργίας.  

964-01 «Πᾶσα πνοή», β΄ ἦχος.

964-02 στιχηρὰ αἴνων.

964-03 Δόξα, «Σήμερον αἱ ψυχαὶ τῶν γηγενῶν».

964-04 δύναμις τρισαγίου.

964-05 χερουβικόν.

964-06 πληρωτικά.

964-07 λειτουργικά.

964-08 ἕτερα λειτουργικά.

 


 

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)