ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως ᾿Αφιέρωμα· Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης

PostHeaderIcon ᾿Αφιέρωμα· Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης

 

῾Ιστορικὲς ἠχογραφήσεις μὲ τὸν Κωνσταντινουπολίτη πρωτοψάλτη καὶ μουσικοδιδάσκαλο Βασίλειο ᾿Εμμανουηλίδη, ἄρχοντα λαμπαδάριο τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας (οἰκουμ. πατριαρχείου) κατὰ τὰ ἔτη 1978-1997.

  1. Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, Φανάριον, πάσχα 1982
  2. Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, νεώτερες ἠχογραφήσεις (ἐν ῾Ελλάδι)
  3. Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, γνωστὲς (παλαιότερες) ἠχογραφήσεις