ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Α. Παναγιωτίδης, διάφορες ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Ηχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

Κυριακὴ τῶν πατέρων

 

1117-01 «Σέ, Κύριε, τὸν ὄντα ἐν πάσῃ τῇ κτίσει».

 

1117-02 «Πᾶσα πνοή, ἦχος πλ. τοῦ β΄.

 

1117-03 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».

 

1117-04 ἀναστάσιμοι αἶνοι.

 

1117-05 στιχηρὸ τῶν πατέρων.

 

1117-06 «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».

 

1117-07 δοξολογία Ἰακώβου, ἦχος πλ. δ΄.

 

 

(δημοσίευσις 8/6/2012)