ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Πρίγγος (1892-1964), ἠχογραφήσεις (φωνοαρχεῖον Δ. ᾿Ιωαννίδη)

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


c023 _ 01 Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν· Πρίγγος c023 _ 01.mp3


    Αὐτὴν τὴν ἠχογράφησι τὴν ἔχει ἤδη ἀνεβάσει ἐδῶ ὁ κύριος Δ. ᾿Ιωαννίδης  σὲ ἄριστη κατάστασι καὶ ποιότητα (βλέπε παρακάτω). ἡ ἀνωτέρω ἠχογράφησι ποὺ δημοσιεύω εἶναι ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ παλαιότερη τοῦ ἔτους 1989, ὑστερεῖ κατὰ πολὺ σὲ ποιότητα καὶ χρησιμεύει ἁπλῶς στὸ νὰ καταδεικνύῃ πῶς τὰ ἀρχεῖα φθείρονται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ τὶς συνεχεῖς μεταγραφὲς ἀπὸ φωνοταινία σὲ φωνοταινία.

 

* * *

᾿Απὸ τὸ φωνοαρχεῖον τοῦ Δημητρίου ᾿Ιωαννίδη

 

     Οἱ κατωτέρω ἠχογραφήσεις παρεχωρήθησαν στὶς 15 μαΐου 2009.

 

Αινείτε Ιακώβου (βαρέος ἤχου). -Αινείτε Ιακώβου Βαρύς.mp3

Άξιον Εστίν "Πατριαρχικόν" Πατριαρχικόν.mp3

Άξιον Εστίν Β΄. Χουζάμ -Άξιον Εστίν Χουζάμ.mp3

Βασιλεύ Ουράνιε  -Βασιλεύ Ουράνιε ήχος πλ β΄.mp3

Βουλευτήριον Σωτήρ -Βουλευτήριον Σωτήρ - Πρίγγος.mp3

Δεύτε εργασώμεθα -Δεύτε εργασώμεθα.mp3

Δοξολογία Πέτρου Άγια -Δοξολογία Πέτρου Άγια.mp3

Δύναμις Κρητός -Δύναμις Κρητός - Πρίγγος.mp3

Δύναμις - Όσοι εις Χριστόν -Δύναμις Όσοι εις Χριστόν.mp3

Εις όρος υψηλόν -Εις όρος υψηλόν ήχος δ΄.mp3

Έκνοον πρόσταγμα (αργή) -Έκνοον πρόσταγμα (αργόν) - Πρίγγος.rm

Εξέδυσάν με -Εξέδυσάν με -Πρίγγος Κων-νος-Ζωντανή Ηχογράφηση.mp3

Επί ξύλου βλέπουσα -Επί ξύλου βλέπουσα-Πρίγγος Κων-νος-Ζωντανή Ηχογράφηση.mp3

Ερχόμενος ο Κύριος -Ερχόμενος ο Κύριος-Πρίγγος Κων-νος-Ζωντανή Ηχογράφηση.mp3

Η αμαρτωλός έδραμε -Η αμαρτωλός έδραμε-Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον.mp3

Η πόρνη εν κλαυθμώ -Η πόρνη εν κλαυθμώ-Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον.mp3

Κεκραγάριον Α΄. -Κεκραγάριον Α΄.mp3

Κεκραγάριον Δ΄. -Κεκραγάριον Δ΄.mp3

Κύριε ερχόμενος προς το πάθος -Κύριε ερχόμενος προς το πάθος-Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον.mp3

Κύριε προς το μυστήριον -Κύριε προς το μυστήριον-Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον.mp3

Κύριε τον παράλυτον -Κύριε τον παράλυτον - Πρίγγος.mp3

Μαρία Μπερεκέτου -Μαρία, Μπερεκέτου.mp3

Ότε η αμαρτωλός -Ότε η αμαρτωλός-Πρίγγος Κων-νος-Ζωντανή Ηχογράφηση.mp3

Πάντα χορηγεί -Πάντα χορηγεί.mp3

Παντοκράτορ Κύριε -Παντοκράτορ Κύριε.mp3

 

           Οἱ κατωτέρω ἠχογραφήσεις παρεχωρήθησαν στὶς 16 μαΐου 2009.

 

Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο -Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο-Πρίγγος Κων-νος-Ζωντανή Ηχογράφηση.mp3

Πασαπνοάριον Α΄. -Πασαπνοάριον Α΄-Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον.mp3

Πεντηκοστήν εορτάζομεν -Πεντηκοστήν εορτάζομεν.mp3

Πόρνη προσήλθε σοι -Πόρνη προσήλθε σοι-Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον.mp3

Πρό του Σταυρού σου Κύριε -Προ του Σταυρού σου ήχος δ΄.mp3

Σε τον της Παρθένου Υιόν -Σε τον της Παρθένου Υιόν-Πρίγγος Κων-νος-Ζωντανή Ηχογράφηση.mp3

Σε υμνούμεν Πατριαρχικόν -Σε υμνούμεν Πατριαρχικόν.mp3

Τα πάθη τα σεπτά -Τα πάθη τα σεπτά-Πρίγγος-Πατριαρχείον.mp3

Την ωραιότητα -Την ωραιότητα 1952.mp3

Της ξηρανθείσης συκής -Της ξηρανθείσης συκής-Πρίγγος-Πατριαρχείον.mp3

Τον νυμφώνα σου βλέπω -Τον νυμφώνα σου βλέπω-Πρίγγος-Πατριαρχείον.mp3

Τω παντάνακτος (αργή) -Τω Παντάνακτος (αργή).mp3

Τω την άβατον (αργή) -Τω την άβατον (αργόν)-Πρίγγος-Πατριαρχείον.mp3

Των Παθών του Κυρίου -Των παθών του Κυρίου-Πρίγγος-Πατριαρχείον.mp3

Φθάσαντες πιστοί -Πρίγγος Κων-νος-Πατριαρχείον-Βυζαντινή Μουσική-320kbps.mp3

Χαίρε Μπερεκέτου .mp3

Ψυχή μου, ψυχή μου -Ψυχή μου, ψυχή μου - Πρίγγος.mp3

Ώ, τρισμακάριστον ξύλον ( Αργή ) , τρισμακάριστον ξύλον ( Αργόν ) Πρίγγος.rm

Ώ πόσων αγαθών -Ω πόσων αγαθών - Πρίγγος.mp3