ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Α. Παναγιωτίδης· γενέθλιον ἁγ. ᾿Ιωάννου προδρόμου

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Ὄρθρος καὶ λειτουργία ἀπὸ τὸ γενέθλιον τοῦ ᾿Ιωάννου προδρόμου (24 ἰ­ου­νίου). ἠχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. εἰς τὸν ἴδιον ἐπίσης ἀνήκουν ἡ ψηφιοποίησις τοῦ ὑ­λι­κοῦ ἀπὸ πομπίνα, ἡ λοιπὴ ἐπεξερ­γα­σί­α καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων.

 

1111-01 «Ταῖς τοῦ σοῦ προδρόμου».

1111-02 πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον».

1111-03 καταβασίες «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου».

1111-04 ἐνάτη ᾠδή.

1111-05 ἐξαποστειλάριον.

1111-06 «Πᾶσα πνοὴ» καὶ προσόμοιον.

1111-07 δοξαστικὸν αἴνων.

1111-08 δοξολογία ἀργή, ἦχος Β΄, ᾿Ιακώβου.

1111-10 «Κύριε, ἐλέησον».

1111-11 ἀντίφωνα.

1111-12 τρισάγιον, δύναμις Κορώνη.

1111-13 ἀπόστολος.

1111-14 χερουβικόν.

1111-15 λειτουργικά.

1111-16 «Κύριε, ἐλέησον», «Πάτερ ἡμῶν».

1111-17 «Εἰς μνημόσυνον».

 

(δημοσίευσις 29/5/2011)