ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας, χερουβικά

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Χερουβικὰ διάφορα

 

    Τὸ παρὸν ἐκ τῆς συλλογῆς ᾿Ανδρέου ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

919-12 χερουβικὸν πλ. β΄, τὸ τμῆμα τοῦ δεξιοῦ μόνον.  «᾿Αγαπήσω σε, Κύριε» καὶ τὰ λοιπὰ μέχρι τὸ «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος».

 

 

878-03 χερουβικὸν γ΄ ἤχου (τὸ τμῆμα τοῦ δεξιοῦ μόνον) ἀπὸ τὸν Θρασύ­βου­λο Στανίτσα.  εἶναι τὸ σύντομον τοῦ πρωτοψάλτου Γρηγορίου μὲ μι­κρὲς διασκευὲς στὴν ὥρα τῆς ψαλμῳδήσεως.  ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις, ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες.  πιθανὸν στὸν ἅγιον Δημήτριον ᾿Αμπελοκήπων.

 

 

    Τὰ παρόντα ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

878-01 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «ὑπο­δε­ξόμενοι».

878-02 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «μέριμναν».

878-04 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «τρισάγιον».

878-05 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ· «Καὶ τῇ ζωοποιῷ τριάδι».

878-06 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «μέριμναν».

878-07 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «μέριμναν».

878-08 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «προσάδον­τες».

878-09 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «μέριμναν».

878-10 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «μέριμναν».

878-11 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ· «Καὶ τῇ ζωοποιῷ τριάδι».

878-12 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ ἀπὸ «Καὶ τῇ ζωοποιῷ» μέχρι «μέριμναν».

878-13 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ· «Καὶ τῇ ζωοποιῷ τριάδι».

878-14 «ἀποθώμεθα μέριμναν»