ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Δημήτριος Μαγούρης, ἠχογραφήσεις

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

     ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, 26/4/1989 πρωί. ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α..

c050-05 «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε», Δημήτριος Μαγούρης. c050-05.mp3