ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία ὑπαλλήλων τῆς ἱερᾶς συνόδου

PostHeaderIcon χορῳδία ὑπαλλήλων τῆς ἱερᾶς συνόδου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Αποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφετινὴ (2013) ἐκδήλωσι γιὰ τὴν 25η μαρτίου 1821 στὰ γραφεῖα τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. ψάλλει κλιμάκιο χορῳδίας τῶν ὑπαλλήλων τῆς ἱερᾶς συνόδου τῇ αὐθορμήτῳ συμμετοχῇ καὶ ὡρισμένων ἐκ τῶν παρευρισκομένων. διευθύνει ὁ ἱεροψάλτης Βασίλειος Σώρρας, ἐκ Πατρῶν καταγόμενος, ὁ ὁποῖος λόγῳ ἐγγύτητος τοῦ ἠχοληπτικοῦ μηχανήματος ἀκούγεται περισσότερο (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.) [παρ. 22/3/2013]

 

1992-01 ἀπολυτίκιον εὐαγγελισμοῦ καὶ κοντάκιον «Τῇ ὑπερμάχῳ».

 

1992-02 ἀποσπάσματα· α) ἀπὸ τὸν σύντομο πρόλογο τοῦ πρώτου γραμματέως τῆς ἱερᾶς συνόδου ἀρχιμανδρίτου Κλήμη Κοτσομύτη, β) ἀπὸ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, ποὺ ἐκφώνησε ὁ ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Κολλιόπουλος, γ) ἀπὸ τὸν ἐπίλογο τοῦ πρώτου γραμματέως.

 

1992-03 φήμη ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ ἐθνικὸς ὕμνος.

 

 

(δημοσίευσις 30/3/2013)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφετινὴ ἐκδήλωσι (2012) γιὰ τὴν 28η ὀκτωβρίου 1940 στὰ γραφεῖα τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. ψάλλει κλιμάκιο χορῳδίας τῶν ὑπαλλήλων τῆς ἱερᾶς συνόδου τῇ αὐθορμήτῳ συμμετοχῇ καὶ ὡρισμένων ἐκ τῶν παρευρισκομένων. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

1881-09 ἀπολυτίκιον καὶ «Τῇ ὑπερμάχῳ».

 

1881-10 ἀπὸ τὸν σύντομο πρόλογο τοῦ ἀρχιγραμματέως, ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ.

 

1881-11 πανηγυρικὸς τῆς ἡμέρας ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Θεοχάρη.

 

1881-12 κατακλεὶς ὑπὸ τοῦ ἀρχιγραμματέως.

 

1881-13 φήμη ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ ἐθνικὸς ὕμνος.

 

 

(δημοσίευσις 29/10/2012)