ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία ᾿Αποστόλου Βαλληνδρᾶ

PostHeaderIcon χορῳδία ᾿Αποστόλου Βαλληνδρᾶ

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

c005-07, «Σήμερον ὁ Χριστός», ἦχος β΄, χριστουγέννων.

c005-09, καταβασίαι χριστουγέννων διπλαῖ, σύντομοι.