ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία Γεωργίου Κακουλίδη

PostHeaderIcon χορῳδία Γεωργίου Κακουλίδη

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

c005-05, «Τὰ σύμπαντα σήμερον», χριστουγέννων.

c005-06, «῞Οτε καιρός», δοξαστικὸν αἴνων χριστουγέννων.

c005-10, «Τάδε λέγει ᾿Ιωσήφ», μεγάλων ὡρῶν χριστουγέννων.