ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία ᾿Αθανασίου Παναγιωτίδη

PostHeaderIcon Χορῳδία ᾿Αθανασίου Παναγιωτίδη

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Ηχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

1117-08 «Χριστὸς γεννᾶται».

 

1117-09 «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί».

 

1117-10 «Τὰ σύμπαντα σήμερον». «Δόξα ἐν ὑψίστοις».

 

1117-11 «Μάγοι καὶ ποιμένες». «Νεηγενές».

 

1117-12 «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς».

 

1117-13 «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ».

 

1117-14 ἀπολυτίκιον, «Ἡ γέννησίς σου».

 

1117-15 «Ἤδη βάπτεται κάλαμος».

 

(δημοσίευσις 8/6/2012)