ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία ᾿Αθανασίου Καραμάνη, Θεσσαλονίκη 1970

PostHeaderIcon Χορῳδία ᾿Αθανασίου Καραμάνη, Θεσσαλονίκη 1970

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Συναυλία στὴν Θεσσαλονίκη

 

    ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ συναυλία ποὺ δόθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, ἴσως περὶ τὸ 1970, χωρὶς περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸ ποιοί ἦσαν οἱ χορῳδοὶ κ.λπ..

    c007_ 01 Δοξολογία ἀργὴ Χουρμουζίου εἰς ἦχον βαρύν

    «Θαυμαστὴ τοῦ σωτῆρος», ἀργόν, ἦχος α΄ τετράφωνος  

    «Μαρία», ἦχος γ΄ (ἀπὸ τὸ ὀκτώηχον «Θεοτόκε παρθένε» τοῦ Πέτρου τοῦ Γλυκέος)

     Πολυχρονισμός, χρόα δ΄ ἤχου, μέλος ᾿Αθανασίου Καραμάνη

     Φήμη μητροπολίτου