ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία Σίμωνος Καρρᾶ

PostHeaderIcon Χορῳδία Σίμωνος Καρρᾶ

 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, «᾿Απὸ τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀνατο­λικὴ μουσικὴ παράδοσι», 30/5/1989, χορῳδία Σίμωνος Καρρᾶ μὲ χοράρχη τὸν ἴδιο τὸν Σίμωνα Καρρᾶ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

68-06 παρουσίασις ἐκπομπῆς, μνημόσυνον τῶν πεσόντων τῆς ἁλώσεως.

 

68-07 «᾿Επὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος», Πέτρου λαμπαδαρίου.

 

68-08 προσόμοια «Δεῦτε μαρτυρικὴν» καὶ «Χαίροις συναγωγὴ κρα­ταιά», πλ. α΄.

 

68-09 Δόξα, «Φάλαγγα θεοστεφής», πλ. β΄.

 

᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς 4/6/1989, χορῳδία Σίμωνος Καρρᾶ.

68-16 κανὼν τοῦ πάσχα (ἀπόσπασμα).

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)