ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Δημοτικὴ βυζαντινὴ χορῳδία ῾Ηρακλείου, 1988

PostHeaderIcon Δημοτικὴ βυζαντινὴ χορῳδία ῾Ηρακλείου, 1988

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Δημοτικὴ βυζαντινὴ χορῳδία ῾Ηρακλείου, ὕμνοι τοῦ δεκαπεν­ταυ­γού­στου, τηλεοπτικὴ μετάδοσις ΕΤ-1, αὔγουστος 1989. ἡ χορῳδία εἶχε ἱδρυθῆ τὸν φεβρουάριο τοῦ 1986 μὲ πρότασι τοῦ μουσικολόγου Γεωργίου ᾿Αμαρ­για­νάκη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ὁ χοράρχης. ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἐμφάνισι τῆς χο­ρῳδίας τὸν αὔγουστο τοῦ 1988 στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Τίτου ῾Ηρακλείου μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους, ἡ ὁποία μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη ἀπὸ τὴν ΕΤ-1 τὸ δεκαπενταύγουστο τοῦ 1989. ἡ τηλεοπτικὴ μετάδοσις ἠχογραφήθηκε ἐ­ρα­σιτεχνικὰ (ἐξωτερικὰ) μὲ προβλήματα στὸν ἦχο (ἔντονα σὲ κάποια ση­μεῖα τῶν καταβασιῶν) καὶ παρουσιάζεται ἐδῶ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

97-02 καταβασίαι μεταμορφώσεως «Χοροὶ ᾿Ισραήλ».

 

97-03 δοξολογία ἀργὴ πλ. β΄, ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου.

 

97-04 κεκραγάρια α΄ ἤχου.

 

97-05 προσόμοια κοιμήσεως «Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος».

 

97-06 «Θεαρχίῳ νεύματι» ὀκτάηχον.

 

97-07 πολυέλεος θεομητορικὸς «Λόγον ἀγαθόν», βαρύς, Γεωργίου τοῦ Κρητός.

 

    (δημοσίευσις 12/8/2011)